Cam kết của Micro Precision

Micro Precision cam kết đáp ứng và vượt quá sự mong đợi của khách hàng bằng cách cung cấphiệu chỉnhdịch vụ sửa chữa phù hợp với ISO:IEC 17025 and laboratory accreditation, và phù hợp với các phương pháp đã nêu và yêu cầu của khách hàng.

Chất lượng và uy tín của dịch vụ MP cung cấp luôn được duy trì ở mức độ thỏa mãn và vượt mong đợi của khách hàng với các yêu cầu thỏa thuận. Hệ thống quản lý chất lượng được thiết kế để đạt được các yếu tố thành công then chốt.

Nhà cung cấp ưu tiên

Chúng tôi nỗ lực trở thành nhà cung cấp được khách hàng đánh giá cao hơn vượt trội. Chúng tôi hướng đến sự tăng trưởng và mở rộng thị trường thông qua việc tăng doanh số bán hàng và thỏa mãn yêu cầu của khách hàng.

Tăng trưởng tài chính

Chúng tôi tăng doanh thu hàng năm bằng cách mở rộng dịch vụ thông qua dịch vụ kinh doanh lặp lại, sự giới thiệu, lòng trung thành của khách hàng.

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Chúng tôi nỗ lực cải thiện sự hài lòng của nhân viên, duy trì nguồn nhân lực, tuyển dụng nhân tài hàng đầu và tạo điều kiện để nhân viên tự do sáng tạo theo đuổi những ý tưởng mới trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh.


Micro Precision giải quyết các yếu tố rủi ro hiệu chuẩn cho khách hàng!

Micro Precision giải quyết các yếu tố rủi ro hiệu chuẩn cho khách hàng!

 • Tất cả các quy tắc quan trọng đều được tính đến trong báo cáo đo lường của chúng tôi để giải quyết các yếu tố rủi ro.
 • Tất cả các chuẩn đều có thể liên kết đến hệ đơn vị quốc tế SI thông qua Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia (NIST) và/ hoặc phòng thí nghiệm tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế được công nhận.
 • Chúng tôi báo cáo độ không đảm bảo đo cho từng điểm đo.
 • Chúng tôi sử dụng các kỹ thuật khác nhau (Nghiệm thu đơn giản, Phương pháp 5 và 6) để ngăn ngừa các yếu tố rủi ro tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng.

Làm thế nào để có thể giảm thiểu các yếu tố rủi ro trong hiệu chuẩn

 • Chọn đối tác có phòng thí nghiệm được chứng nhận tiêu chuẩn ISO:IEC 17025
 • Hiểu về độ không đảm bảo đo và quy trình dải bảo vệ đang được sử dụng trong hiệu chuẩn thiết bị.
 • Hiểu về dữ liệu nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn cung cấp.
Tìm hiểu thêm về Chứng nhận

Tầm quan trọng của được công nhậnHiệu chuẩn hệ thống chất lượng

Sự khác nhau giữa ISO 9001 và ISO:IEC 17025

 • ISO 9001 bao gồm Hệ thống quản lý chất lượng, trong khi ISO: IEC 17025 bao gồm Hệ thống quản lý chất lượng + Các vấn đề kỹ thuật
 • Các công có chứng nhận ISO 9001 không thể cấp Giấy chứng nhận hiệu chuẩn ISO: IEC 17025.
Được đề cập trong Đánh giá ISO 9001 Được đề cập trong Đánh giá ISO: IEC 17025
Hệ thống quản lý chất lượng Hệ thống quản lý chất lượng
Khả năng liên kết phép đo và hiệu chuẩn theo các chuẩn quốc gia
Đảm bảo chất lượng dữ liệu thử nghiệm và hiệu chuẩn
Hiệu lực và tính thích hợp của các phương pháp thử nghiệm
Phạm vi năng lực hiệu chuẩn
Quản lý thiết bị
Chất lượng môi trường thử nghiệm
Xử lý và vận chuyển các thiết bị thử nghiệm thích hợp
Năng lực kỹ thuật của kỹ thuật viên

Chứng nhận hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 có ích lợi gì?

Giảm thiểu rủi ro
ISO/IEC 17025 giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro bằng việc đảm bảo khách hàng đang chọn một phòng thí nghiệm có năng lực kỹ thuật có hệ thống chất lượng tuân thủ các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

Tiết kiệm
Giúp tiết kiệm chi phí kiểm tra tốn kém, nâng cao sự tự tin rằng thiết bị đã được đánh giá kỹ lưỡng bởi một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm độc lập được đánh giá công nhận bởi bên thứ ba.

Yêu cầu
Được yêu cầu bởi nhiều cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn công nghiệp như ô tô (IATF 16949) Hàng không, Y tế, Vận chuyển…

equipment-instrument-standards-validation
equipment-instrument-standards-validation

Chứng nhận hiệu chuẩn ISO/IEC 17025 có ích lợi gì?

Giảm thiểu rủi ro
ISO/IEC 17025 giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro bằng việc đảm bảo khách hàng đang chọn một phòng thí nghiệm có năng lực kỹ thuật có hệ thống chất lượng tuân thủ các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

Tiết kiệm
Giúp tiết kiệm chi phí kiểm tra tốn kém, nâng cao sự tự tin rằng thiết bị đã được đánh giá kỹ lưỡng bởi một phòng thí nghiệm hiệu chuẩn hoặc thử nghiệm độc lập được đánh giá công nhận bởi bên thứ ba.

Yêu cầu
Được yêu cầu bởi nhiều cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn công nghiệp như ô tô (IATF 16949) Hàng không, Y tế, Vận chuyển…

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi đã được đánh giá và xác minh bởi các tổ chức chứng nhận sau:

TÜV NORD về Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

(Cục Hàng hải Hoa Kỳ) Tư vấn ABS về Tiêu chuẩn ISO: IEC 17025: 2017

Tìm hiểu thêm về Chứng nhận

Liên kết chuẩn đo lường

Liên kết chuẩn là đặc trưng của kết quả đo, theo đó kết quả có thể liên kết đến chuẩn tham chiếu thông qua một chuỗi hiệu chuẩn liên tục được lập thành văn bản, ảnh hưởng tới độ không đảm bảo đo.

Micro Precision thiết lập khả năng liên kết tới hệ đơn vị quốc tế (SI) thông qua một chuỗi hiệu chuẩn hoặc so sánh liên phòng liên kết thiết bị với các chuẩn chính của đơn vị đo lường quốc tế SI. Liên kết với đơn vị quốc tế SI có thể đạt được bằng cách tham chiếu đến các chuẩn đo lường quốc gia (ví dụ: Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia – NIST), các chuẩn đo lường quốc tế hoặc nội tại nếu có.


Liên kết chuẩn đo lường

Liên kết chuẩn là đặc trưng của kết quả đo, theo đó kết quả có thể liên kết đến chuẩn tham chiếu thông qua một chuỗi hiệu chuẩn liên tục được lập thành văn bản, ảnh hưởng tới độ không đảm bảo đo.

Micro Precision thiết lập khả năng liên kết tới hệ đơn vị quốc tế (SI) thông qua một chuỗi hiệu chuẩn hoặc so sánh liên phòng liên kết thiết bị với các chuẩn chính của đơn vị đo lường quốc tế SI. Liên kết với đơn vị quốc tế SI có thể đạt được bằng cách tham chiếu đến các chuẩn đo lường quốc gia (ví dụ: Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia – NIST), các chuẩn đo lường quốc tế hoặc nội tại nếu có.

Tìm hiểu thêm về Truy xuất nguồn gốc

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên môn quốc tế của chúng tôi bao gồm một đội ngũ chuyên gia hàng đầu nhằm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu về hiệu chuẩn, chúng tôi đảm bảo nguồn nhân lực của chúng tôi luôn đi đầu trong các tiến bộ kỹ thuật và chất lượng.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi:

 • Đội ngũ quản lý vững chắc được đào tạo về đo lường với kiến thức và kinh nghiệm về hiệu chuẩn sâu sộng.
 • Các chuyên gia được đào tạo trên toàn thế giới.
 • Kỹ sư kỹ thuật và thống kê.
 • Hơn (400) kỹ sư và kỹ thuật viên được đào tạo và được cấp giấy chứng nhận. Trung bình có hơn 18 năm kinh nghiệm.
embedded-calibration-staff
embedded-calibration-staff

Chuyên môn của chúng tôi

Chuyên môn quốc tế của chúng tôi bao gồm một đội ngũ chuyên gia hàng đầu nhằm cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Với tư cách là công ty dẫn đầu toàn cầu về hiệu chuẩn, chúng tôi đảm bảo nguồn nhân lực của chúng tôi luôn đi đầu trong các tiến bộ kỹ thuật và chất lượng.

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi:

 • Đội ngũ quản lý vững chắc được đào tạo về đo lường với kiến thức và kinh nghiệm về hiệu chuẩn sâu sộng.
 • Các chuyên gia được đào tạo trên toàn thế giới.
 • Kỹ sư kỹ thuật và thống kê.
 • Hơn (400) kỹ sư và kỹ thuật viên được đào tạo và được cấp giấy chứng nhận. Trung bình có hơn 18 năm kinh nghiệm.

Nhu cầu hiệu chuẩn. Đơn giản hóa.

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị toàn diện.

calibration-services

Hiệu chuẩn

Micro Precision cung cấp các dịch vụ và giải pháp hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ tại chỗ và trên toàn thế giới phục vụ nhiều lĩnh vực và ứng dụng công nghiệp.

Tìm hiểu thêm

instrument-repair-services

Sửa

Dịch vụ sửa chữa thiết bị tiết kiệm và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

global-calibration-solutions

Giải pháp toàn cầu

Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng và kỹ thuật, hỗ trợ OEM và các giải pháp quản lý tài sản.

Tìm hiểu thêm

equipment-sales-rental

Bán thiết bị

Thông qua công ty chị em Micro Precision Test Equipment Inc., chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ cho thuê và cho thuê, mang đến cho khách hàng các lựa chọn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thiết bị luôn thay đổi.

Tìm hiểu thêm


Yêu cầu báo giá

Dành cho tất cả nhu cầu hiệu chuẩn thiết bị của quý khách hàng.