-

Vi chính xác cung cấp trong phòng thí nghiệm và tại chỗ cân chỉnh các dịch vụ cho một phạm vi rộng
thiết bị thử nghiệm RF. Khả năng RF của chúng tôi mở rộng lên đến 110 GHz.

  • Tần số đo lường đến 110 GHz
  • +40 dBm để-127 dBm đo lường sức mạnh đến 110 GHz
  • Nguồn +20 dBm đến-110 dBm, đến 110 GHz
  • Các đo đạc SWR đến 50 GHz
  • Hiệu chuẩn máy phân tích mạng đến 50 GHz
  • Hài, giả mạo, IMD, biến dạng, điều chế AM, FM, ØM (giai đoạn điều chế)

CONTACT MPC

Dịch vụ hiệu chuẩn ThiẾt BỊ ĐiỆn (sÓng VÔ TuyẾn/ Vi SÓng) của chúng tôi bao gồm :

Liên hệ với Micro Chính Xác cho của bạn ThiẾt BỊ ĐiỆn (sÓng VÔ TuyẾn/ Vi SÓng) nhu cầu hiệu chuẩn. Chúng tôi thực hiện hiệu chuẩn tại một trong nhiều địa điểm của chúng tôi hoặc tại cơ sở của bạn với thời gian nhanh và giá cả cạnh tranh nhất

CONTACT MPC