Hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm

Micro Precision có 36 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới

 • Các phòng thí nghiệm đo lường được công nhận ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông
 • Năng lực được công nhận rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng, kịp thời
 • Cung cấp dịch vụ nhận và trả thiết bị
 • Điều kiện môi trường được kiểm soát để đảm bảo các phép đo và việc hiệu chuẩn chính xác, chất lượng tốt nhất.
instrument-calibration-services

Hiệu chuẩn tại phòng thí nghiệm

Micro Precision có 36 phòng thí nghiệm trên toàn thế giới

 • Các phòng thí nghiệm đo lường được công nhận ở Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Nam Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Trung Đông
 • Năng lực được công nhận rộng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng, kịp thời
 • Cung cấp dịch vụ nhận và trả thiết bị
 • Điều kiện môi trường được kiểm soát để đảm bảo các phép đo và việc hiệu chuẩn chính xác, chất lượng tốt nhất.
instrument-calibration-services

Hiệu chuẩn onsite

Thời gian ngừng hoạt động của thiết bị có thể gây ra tốn kém chi phí. Cho dù đó là một phần quan trọng của thiết bị R&D, một phần của quá trình thử nghiệm sản xuất hay sản xuất. Dịch vụ hiệu chuẩn onsite là cách hiệu quả để giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất và gián đoạn. Các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi và thực hiện hiệu chuẩn giống như trong môi trường phòng thí nghiệm. Hiệu chuẩn y hệt mà không bị gián đoạn và tốn kém chi phí do thời gian dừng hoạt động của thiết bị.

 • Hãy để chúng tôi đến tận nơi và thực hiện dịch vụ cho các thiết bị của quý khách hàng
 • Micro Precision luôn mong muốn giúp quý khách hàng giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí
 • Sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn di động/ onsite của chúng tôi quý khách hàng có thể kiểm soát các hoạt động hiểu chuẩn thiết bị của mình
 • Hơn 500,000 lượt hiệu chuẩn onsite được thực hiện mỗi năm

Hiệu chuẩn onsite

Thời gian ngừng hoạt động của thiết bị có thể gây ra tốn kém chi phí. Cho dù đó là một phần quan trọng của thiết bị R&D, một phần của quá trình thử nghiệm sản xuất hay sản xuất. Dịch vụ hiệu chuẩn onsite là cách hiệu quả để giảm thiểu thời gian ngừng sản xuất và gián đoạn. Các kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ đến tận nơi và thực hiện hiệu chuẩn giống như trong môi trường phòng thí nghiệm. Hiệu chuẩn y hệt mà không bị gián đoạn và tốn kém chi phí do thời gian dừng hoạt động của thiết bị.

 • Hãy để chúng tôi đến tận nơi và thực hiện dịch vụ cho các thiết bị của quý khách hàng
 • Micro Precision luôn mong muốn giúp quý khách hàng giảm thiểu tối đa thời gian và chi phí
 • Sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn di động/ onsite của chúng tôi quý khách hàng có thể kiểm soát các hoạt động hiểu chuẩn thiết bị của mình
 • Hơn 500,000 lượt hiệu chuẩn onsite được thực hiện mỗi năm

Hiệu chuẩn với một nhà cung cấp duy nhất

Micro precision có thể đáp ứng tất cả nhu cầu hiệu chuẩn của khách hàng. Hãy để chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn duy nhất của quý khách. Các trường hợp nằm ngoài khả năng hiệu chuẩn nội bộ, Micro Preicision có sẵn đội ngũ chuyên làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các tiện ích bao gồm:

 • Làm việc với một nhà cung cấp duy nhất
 • Hãy để Micro Precision nghiên cứu và tìm kiếm nhà cung cấp thích hợp cho các nhu cầu chuyên biệt của quý khách hàng
 • Giảm thiểu chi phí quản lý, đồng thời cho phép Micro Precision kiểm tra và duy trì các nhà cung cấp bên ngoài
 • Tài liệu và kết quả hiệu chuẩn được Micro Precision xem xét và phê duyệt trước khi phát hành cho khách hàng
single-source-calibration-solutions-management

Hiệu chuẩn với một nhà cung cấp duy nhất

Micro precision có thể đáp ứng tất cả nhu cầu hiệu chuẩn của khách hàng. Hãy để chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn duy nhất của quý khách. Các trường hợp nằm ngoài khả năng hiệu chuẩn nội bộ, Micro Preicision có sẵn đội ngũ chuyên làm việc trực tiếp với các nhà sản xuất và các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Các tiện ích bao gồm:

 • Làm việc với một nhà cung cấp duy nhất
 • Hãy để Micro Precision nghiên cứu và tìm kiếm nhà cung cấp thích hợp cho các nhu cầu chuyên biệt của quý khách hàng
 • Giảm thiểu chi phí quản lý, đồng thời cho phép Micro Precision kiểm tra và duy trì các nhà cung cấp bên ngoài
 • Tài liệu và kết quả hiệu chuẩn được Micro Precision xem xét và phê duyệt trước khi phát hành cho khách hàng
single-source-calibration-solutions-management

Giải pháp hiệu chuẩn nhúng

Đối với khách hàng có nhu cầu mà các dịch vụ onsite hoặc phòng thí nghiệm của Micro Precision không đáp ứng được, giải pháp liên kết có thể là lựa chọn tối ưu.

Bằng cách đưa nhân viên của chúng tôi vào làm việc trực tiếp tại cơ sở của quý khách hàng, quý khách sẽ đạt được nhiều lợi ích.

 • Giải pháp sẽ được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Linh hoạt, có thể điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi
 • Người được cử đến khách hàng là nhân viên của Micro Precision, có quyền truy cập và được hỗ trợ từ đội ngũ Micro Precision trên toàn cầu
  • Chuyên môn về đo lường, chất lượng và nguồn lực kỹ thuật, hỗ trợ vận hành, dịch vụ khách hàng, …
 • Giải pháp liên kết giúp giảm chi phí hậu cần, giảm rủi ro thiệt hại trong quá trình vận chuyển đến nhà cung cấp, giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị, tăng hiệu suất sử dụng thiết bị.
embedded-calibration-solutions
embedded-calibration-solutions

Giải pháp hiệu chuẩn nhúng

Đối với khách hàng có nhu cầu mà các dịch vụ onsite hoặc phòng thí nghiệm của Micro Precision không đáp ứng được, giải pháp liên kết có thể là lựa chọn tối ưu.

Bằng cách đưa nhân viên của chúng tôi vào làm việc trực tiếp tại cơ sở của quý khách hàng, quý khách sẽ đạt được nhiều lợi ích.

 • Giải pháp sẽ được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng
 • Linh hoạt, có thể điều chỉnh khi nhu cầu thay đổi
 • Người được cử đến khách hàng là nhân viên của Micro Precision, có quyền truy cập và được hỗ trợ từ đội ngũ Micro Precision trên toàn cầu
  • Chuyên môn về đo lường, chất lượng và nguồn lực kỹ thuật, hỗ trợ vận hành, dịch vụ khách hàng, …
 • Giải pháp liên kết giúp giảm chi phí hậu cần, giảm rủi ro thiệt hại trong quá trình vận chuyển đến nhà cung cấp, giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị, tăng hiệu suất sử dụng thiết bị.

Cấp độ dịch vụ hiệu chuẩn

Để đáp ứng các yêu cầu về chất lượng và kỹ thuật của khách hàng và các tiêu chuẩn công nghiệp, Micro Precision cung cấp nhiều cấp độ dịch vụ hiệu chuẩn khác nhau.

Loại dịch vụ Hiệu chuẩn thông thường Hiệu chuẩn có dữ liệu đo Hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO:IEC 17025:2017, Z540.3
Hiệu chuẩn theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất có thể liên kết tới Hệ đơn vị quốc tế (SI)      
Phù hợp với ISO 9000      
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn, báo cáo, được duy trì trên cơ sở dữ liệu web bảo mật (CDM)      
Giấy chứng nhận hiệu chuẩn chi tiết và tem hiệu chuẩn      
Hiệu chỉnh thiết bị (nếu thiết bị vượt ngoài dung sai)      
Phù hợp tiêu chuẩn ANSI/NCSL Z540-1    
Dữ liệu hiệu chuẩn    
Logo của Tổ chức công nhận, độ không đảm bảo đo mở rộng  
Phù hợp tiêu chuẩn ANSI/NCSL Z540.3  
Yêu cầu báo giá

Khả năng hiệu chuẩn

Micro Precision còn có năng lực hiệu chuẩn thiết bị cho nhiều ứng dụng của các ngành và lĩnh vực khác nhau. Nếu quý khách hàng có các nhu cầu hiệu chuẩn khác không nằm trong danh sách liệt kê ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Điện

Micro Precision dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn điện được công nhận với khả năng đo vạn năng, máy hiệu chuẩn đa năng, máy hiện sóng và cung cấp điện.

Tìm hiểu thêm

Quang học

Micro Precision dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn quang học, ánh sáng và cáp quang được công nhận.

Tìm hiểu thêm

Nhiệt và Hóa học

Micro Precision các dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn nhiệt động lực học và hóa học được công nhận với các năng lực về nhiệt độ, độ ẩm, khoa học đời sống và dược phẩm.

Tìm hiểu thêm

RF & Vi sóng

Micro Precision dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn vi sóng & RF được công nhận.

Tìm hiểu thêm

Cơ khí & Kích thước

Micro Precision các dịch vụ phòng thí nghiệm hiệu chuẩn cơ học và kích thước được công nhận với khả năng áp suất, mô-men xoắn, lực, lưu lượng, vận tốc và tải trọng của kích máy bay.

Tìm hiểu thêm

Chuẩn phòng thí nghiệm

Các tiêu chuẩn của phòng thí nghiệm hiệu chuẩn rất quan trọng đối với các phép đo chính xác nhất của tổ chức bạn.

Tìm hiểu thêm

Hỗ trợ sản phẩm hoàn hảo cho vòng đời của thiết bị

Đảm bảo thiết bị của khách hàng hoạt động ở hiệu suất cao nhất và tuân thủ các yêu cầu quy định. Duy trì thiết bị về cả phần chức năng và đánh giá công nhận.

Việc mua dụng cụ và thiết bị là bước đầu tiên để đưa công ty đi vào hoạt động, chúng tôi tin rằng đây là những khoản đầu tư cần thiết để duy trì thiết bị trong điều kiện hoạt động tốt; do đó, Micro Precision liệt kê một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp để giúp quý khách hàng duy trì các thiết bị của mình cho cả phần chức năng và đánh giá công nhận.

Dịch vụ đánh giá và năng lực

Chọn trong danh sách dịch vụ đánh giá thiết bị để giúp quý khách hàng duy trì các thiết bị của mình cho cả phần chức năng và đánh giá công nhận.

Nhiệt độ

 • Nồi hấp nhiệt ( 4 ~ 70 độ C)
 • Lò nung lên đến 1400 độ C
 • Lò nhiệt chân không
 • Tủ môi trường
 • REF
 • Tủ nhiệt âm sâu
 • Máy lắc ủ nhiệt
 • Tủ môi trường lớn
 • Nguồn làm lạnh
 • Bể nhiệt
 • Lò nhiệt
 • Tủ lạnh
 • Nồi hấp tiệt trùng

Lưu lượng

 • Máy cô quay
 • Máy thổi gió

Hóa học

 • Máy đo pH/ Độ dẫn điện

Quang học

 • Máy đo mật độ
 • Máy đo quang phổ

Cơ khí

 • Máy ly tâm
 • Cân

Nhiệt độ

 • Nồi hấp nhiệt ( 4 ~ 70 độ C)
 • Lò nung lên đến 1400 độ C
 • Lò nhiệt chân không
 • Tủ môi trường
 • REF
 • Tủ nhiệt âm sâu
 • Máy lắc ủ nhiệt
 • Tủ môi trường lớn
 • Nguồn làm lạnh
 • Bể nhiệt
 • Lò nhiệt
 • Tủ lạnh
 • Nồi hấp tiệt trùng

Lưu lượng

 • Máy cô quay
 • Máy thổi gió

Hóa học

 • Máy đo pH/ Độ dẫn điện

Quang học

 • Máy đo mật độ
 • Máy đo quang phổ

Cơ khí

 • Máy ly tâm
 • Cân
Yêu cầu báo giá
firefly-aerospace-load-cell-calibration

Firefly came to us with a need for load cell calibration services at our facility in Round Rock Texas and we were able to upgrade our standards to meet their needs. We also supported a massive push to get multiple pieces of equipment calibrated very quickly to support their AS9100 certification.

firefly-aerospace-load-cell-calibration

Firefly came to us with a need for load cell calibration services at our facility in Round Rock Texas and we were able to upgrade our standards to meet their needs. We also supported a massive push to get multiple pieces of equipment calibrated very quickly to support their AS9100 certification.

Đọc thêm

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu thiết bị của chúng tôi

Chúng tôi hỗ trợ hiệu chuẩn, sửa chữa, các giải pháp toàn cầu, cho thuê & bán thiết bị cho nhiều loại thiết bị, nhà sản xuất và ngành công nghiệp. Yêu cầu về thiết bị cụ thể hoặc nếu số kiểu máy bạn đang theo dõi không có sẵn, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách phục vụ các nhu cầu cụ thể của bạn.

Nhu cầu hiệu chuẩn. Đơn giản hóa.

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị toàn diện.

calibration-services

Hiệu chuẩn

Các giải pháp hiệu chuẩn và thử nghiệm toàn diện cho nhiều ngành công nghiệp và các ứng dụng.

Tìm hiểu thêm

instrument-repair-services

Sửa chữa

Dịch vụ sửa chữa thiết bị hiểu quả và chi phí hợp lý.

Tìm hiểu thêm

global-calibration-solutions

Dịch vụ trên toàn cầu

Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật chất lượng cao, hỗ trợ OEM và các giải pháp quản lý thiết bị.

Tìm hiểu thêm

equipment-sales-rental

Bán thiết bị

Các loại thiết bị đo mới hoặc đã qua sử dụng, bao gồm cho thuê thiết bị và cho thuê theo nhu cầu của khách hàng.

Tìm hiểu thêm


Yêu cầu báo giá

Tất cả các nhu cầu hiệu chuẩn thiết bị của bạn chỉ một nơi.