Thành lập từ năm 1969, Micro Precision Calibration là công ty hàng đầu trong ngành hiệu chuẩn, sửa chữa thiết bị đo và thử nghiệm. Năm 2010, Micro Precision đã thành lập một nhóm đặc biệt với trọng tâm chính là hỗ trợ các hoạt động công nghệ thông tin, dịch vụ khách hàng, kế toán, phát triển phần mềm hiệu chuẩn và chất lượng của công ty trên toàn cầu. Cùng với sự phát triển của Micro Precision, nhóm này chính thức cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng cho các dự án đặc biệt từ năm 2017.

Liên hệ chúng tôi

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật & chất lượng tận nơi

Micro Precision cung cấp dịch vụ hỗ trợ tận nơi cho khách hàng, cử nhóm dịch vụ chất lượng và kỹ thuật đến làm việc trực tiếp tại cơ sở của khách hàng để luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết, giúp khách hàng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

embedded-calibration-solutions

Nhóm hỗ trợ kỹ thuật & chất lượng tận nơi

Micro Precision cung cấp dịch vụ hỗ trợ tận nơi cho khách hàng, cử nhóm dịch vụ chất lượng và kỹ thuật đến làm việc trực tiếp tại cơ sở của khách hàng để luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết, giúp khách hàng tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình.

embedded-calibration-solutions

Đào tạo kỹ thuật & chất lượng

Micro Precision mở các khóa đào tạo về kỹ thuật và chất lượng trong hiệu chuẩn và bảo trì theo các tiêu chuẩn IATF16949, ISO 9000, ANSI Z540 và ISO 17025: 2017.


Đào tạo kỹ thuật & chất lượng

Micro Precision mở các khóa đào tạo về kỹ thuật và chất lượng trong hiệu chuẩn và bảo trì theo các tiêu chuẩn IATF16949, ISO 9000, ANSI Z540 và ISO 17025: 2017.


Thiết bị OEM Giải pháp hỗ trợ toàn cầu

Micro Precision tận dụng nguồn lực kỹ thuật và hệ thống phòng thí nghiệm trên toàn cầu để cung cấp các giải pháp hỗ trợ thiết bị OEM. Mở rộng giá trị và hỗ trợ dịch vụ trên toàn cầu. Dịch vụ OEM của Micro Precision bao gồm hiệu chuẩn, sửa chữa, đào tạo kỹ thuật, cài đặt, ứng dụng, hỗ trợ vận chuyển cũng như trung tâm liên hệ kỹ thuật. Chương trình này giúp các nhà sản xuất thiết bị vừa và nhỏ tiếp cận, cung ứng sản phẩm cho khách hàng trên toàn thế giới.

oem-equipment-global-support-services
oem-equipment-global-support-services

Thiết bị OEM Giải pháp hỗ trợ toàn cầu

Micro Precision tận dụng nguồn lực kỹ thuật và hệ thống phòng thí nghiệm trên toàn cầu để cung cấp các giải pháp hỗ trợ thiết bị OEM. Mở rộng giá trị và hỗ trợ dịch vụ trên toàn cầu. Dịch vụ OEM của Micro Precision bao gồm hiệu chuẩn, sửa chữa, đào tạo kỹ thuật, cài đặt, ứng dụng, hỗ trợ vận chuyển cũng như trung tâm liên hệ kỹ thuật. Chương trình này giúp các nhà sản xuất thiết bị vừa và nhỏ tiếp cận, cung ứng sản phẩm cho khách hàng trên toàn thế giới.


Trung tâm dịch vụ khách hàng

Micro Precision có sẵn trung tâm dịch vụ khách hàng toàn cầu đa ngôn ngữ phục vụ 24/7 các hoạt động bán hàng, dịch vụ, hỗ trợ trong và ngoài nước. Dịch vụ khách hàng bao gồm thành lập các nhóm hỗ trợ trên toàn cầu hoặc khu vực phù hợp với nhu cầu của khách hàng, với hệ thống mạng lưới điện thoại và phần mềm quản lý dịch vụ.

quality-support-technician

Trung tâm dịch vụ khách hàng

Micro Precision có sẵn trung tâm dịch vụ khách hàng toàn cầu đa ngôn ngữ phục vụ 24/7 các hoạt động bán hàng, dịch vụ, hỗ trợ trong và ngoài nước. Dịch vụ khách hàng bao gồm thành lập các nhóm hỗ trợ trên toàn cầu hoặc khu vực phù hợp với nhu cầu của khách hàng, với hệ thống mạng lưới điện thoại và phần mềm quản lý dịch vụ.

quality-support-technician

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Cung cấp cho khách hàng các ứng dụng phần mềm tập trung vào việc quản lý thiết bị, quản lý hiệu chuẩn và quản lý chất lượng.

custom-software-development-services
custom-software-development-services

Phát triển phần mềm tùy chỉnh

Cung cấp cho khách hàng các ứng dụng phần mềm tập trung vào việc quản lý thiết bị, quản lý hiệu chuẩn và quản lý chất lượng.

firefly-aerospace-load-cell-calibration

Firefly came to us with a need for load cell calibration services at our facility in Round Rock Texas and we were able to upgrade our standards to meet their needs. We also supported a massive push to get multiple pieces of equipment calibrated very quickly to support their AS9100 certification.

"I wanted to take this time to thank you for the great service provided by Pedro and Fidel during Saturday’s ONSITE visit. They were there ahead of schedule and very efficient in their use of time. It was very nice to have Fidel remember some of the locations of the equipment from prior visits since I had a hard time locating a few of the Granite Surface tables in Optics. Pedro’s printout with the dimensions made it easier to know what to look for. Both techs were very considerate of my slower pace due to my back issues and made great teamwork to get the job done in such a timely manner. Thank you for their time and professionalism."

-Elaine Ringenberg, Cymer

Đọc thêm

Liên hệ chúng tôi


  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Nhu cầu hiệu chuẩn. Đơn giản hóa.

Dịch vụ hiệu chuẩn thiết bị toàn diện.

calibration-services

Hiệu chuẩn

Micro Precision cung cấp các dịch vụ và giải pháp hiệu chuẩn thiết bị và dụng cụ tại chỗ và trên toàn thế giới phục vụ nhiều lĩnh vực và ứng dụng công nghiệp.

Tìm hiểu thêm

instrument-repair-services

Sửa

Dịch vụ sửa chữa thiết bị tiết kiệm và hiệu quả.

Tìm hiểu thêm

global-calibration-solutions

Giải pháp toàn cầu

Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng chất lượng và kỹ thuật, hỗ trợ OEM và các giải pháp quản lý tài sản.

Tìm hiểu thêm

equipment-sales-rental

Bán thiết bị

Thông qua công ty chị em Micro Precision Test Equipment Inc., chúng tôi cung cấp cho khách hàng dịch vụ cho thuê và cho thuê, mang đến cho khách hàng các lựa chọn linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thiết bị luôn thay đổi.

Tìm hiểu thêm